Ukraina: Sprzedano 13 tysięcy hektarów gruntów rolnych Transakcji na rynku ziemi przybywa

jak kupić ziemię na ukrainie

Z kolei wpływ wojny na liczbę transakcji w obwodach położonych w zachodniej i centralnej części kraju był ograniczony bądź nikły. Według wyliczeń eksperta średnia cena gruntów „komercyjnych” (pod komercyjną produkcję rolną) wynosi około 39 tys. Hrywien za hektar, jednak sytuacja jest bardzo zróżnicowana w zależności od regionu. Jak wynika z raportu „KSE Agrocentr”, centralnym trendem roku 2023 na rynku gruntów jest wzrost cen, a także liczby transakcji zakupu i dzierżawy działek. Oznacza to, że sektor rolniczy stopniowo odradza się, nawet pomimo dużych strat terytoriów.

Polscy rolnicy mogą wydzierżawić ziemię na Ukrainie nawet na 25 lat

Oleksandr Pietrow jest głównym założycielem i akcjonariuszem firmy IMK, która na liście topowej setki zajmuje 9. Firma od 2021 roku gospodaruje na 120 tys. Ha i specjalizuje się w uprawie zbóż i roślin oleistych oraz produkcji mleka. Od maja 2011 roku akcje IMK są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2023 roku Astarta wyeksportowała ponad 1 mln ton swoich produktów do 44 krajów na całym świecie, zarabiając 325 mln euro.

Rzepak pokonuje barierę 2,1 tys. zł/t. Ceny rzepaku 04.07.2024

1 lipca weszła na Ukrainie ustawa wprowadzająca po raz pierwszy w historii niepodległej Ukrainy możliwość sprzedaży gruntów rolnych przez ich https://www.forexpamm.info/ właścicieli. Nowe przepisy przewidują, że do końca 2023 r. Ziemię będą mogły nabywać jedynie osoby fizyczne, ale nie więcej niż 100 ha.

jak kupić ziemię na ukrainie

Prawna strona zakupu ziemi

Prawo to otrzymają także zarejestrowane w kraju osoby prawne, a limit koncentracji zostanie podniesiony do 10 tys. Obcokrajowcy oraz spółki, w których są oni udziałowcami, nie będą miały prawa kupować gruntów, chyba że zostanie na to wyrażona zgoda w ogólnokrajowym referendum. Rynek ma obejmować 27 mln ha ziem należących https://www.forexpulse.info/ do ludności. Sprzedaż gruntów państwowych i komunalnych pozostanie zabroniona – pisze w ekspertyzie Sławomir Matuszak z Ośrodka Studiów Wschodnich. I w pierwszej fazie (do końca 2023 r.) przewidywał możliwość zakupu gruntów jedynie przez osoby fizyczne, z ograniczeniem koncentracji do 100 ha na jedną osobę.

Ale według nieoficjalnych danych to aż 47 proc. Na ukraińskim rynku gruntów rolnych zaobserwowano duży ruch. To efekt drugiego otwarcia rynku dla osób prawnych, które ruszyło od początku bieżącego roku – podaje portal APK Inform.

  1. Jest w tym sens, bo moratorium stopowało rozwój niektórych sektorów rolnictwa – mówi „Rzeczpospolitej” znany kijowski politolog Wołodymyr Fesenko.
  2. Oprócz państwa i wspólnot terytorialnych posiadać ziemię będą mogli obywatele Ukrainy.
  3. W regionach zachodnich brakuje gruntów ornych wysokiej jakości, ale jednocześnie popyt i, co za tym idzie, ceny za hektar są wyższe.
  4. Według wyliczeń eksperta średnia cena gruntów „komercyjnych” (pod komercyjną produkcję rolną) wynosi około 39 tys.
  5. Na cenę gruntów rolnych mocno wpłynęła okupacja rosyjska.

W tym roku mniejsza podaż rzepaku na światowym rynku. Czy to będzie rok producenta?

Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podczas obowiązywania moratorium “niektórzy politycy i biznesmeni ukradli państwu ziemię równą terytorium dwóch półwyspów krymskich”. Jak dodał, według wstępnych szacunków w tym czasie przywłaszczono ok. 5 mln hektarów państwowych ziem. Stosunek ukraińskiego społeczeństwa do zakończenia gruntowego moratorium dla obcokrajowców https://www.forexeconomic.net/ z UE oczywiście może się zmienić na skutek rosyjskiej agresji. Poza tym ustawodawstwo unijne dopuszcza pewne uzasadnione ograniczenia w obrocie ziemią rolną (np. okresy przejściowe). Niemniej jednak, wydaje się, że kwestia dalszej liberalizacji obrotu gruntami rolnymi może być jedną z największych przeszkód na długiej drodze Ukrainy do Unii Europejskiej.

Analitycy uczestniczący w konferencji agencji Unian podkreślali, że handel ziemią to zbiór wielu niewiadomych. W pierwszym etapie w obrocie ziemią uczestniczyć będą tylko osoby fizyczne, które do inwestycji podchodzą emocjonalnie i nagle mogą zmienić swoją decyzję. Trudno też wykluczyć spekulację, czyli kupno przez tzw. Eksperci zwracają  uwagę na efekt nowości, który sprawi że w pierwszym roku potencjalni nabywcy będą przyglądali się rynkowi i poczekają z zakupami. Redaktorka naczelna portalu branżowego AgroPolit Natalia Belousova stwierdziła, że w ciągu roku – dwóch lat od otwarcia rynku  sprzedanych zostanie tylko 10 proc.

W ciągu 24 miesięcy sprzedano ich ponad 400 tys. Ha, czyli ok. 1,5% gruntów objętych ustawą. Doprowadziła do krótkotrwałego załamania rynku, lecz po dwóch miesiącach zaczął się on odradzać.

Tak właśnie rośnie, ale trzeba zrekompensować straty spowodowane zmianami kursu i inflacją” – prognozuje minister. Jeśli nominalna liczba transakcji nie rośnie bardzo aktywnie, to w kategoriach pieniężnych wszystko jest inne. Mykoła Solski przedstawia wolumeny rynku w walucie.

jak kupić ziemię na ukrainie

Tymczasem Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy szacuje wartość hektara gruntów rolnych po otwarciu rynku na tysięcy UAH. Przyjęta przez parlament ukraiński 30 marca br. Ustawa określiła że uwolnienie obrotem ziemi na Ukrainie nastąpi dopiero 1 lipca 2021 r. Parlament ukraiński planował uwolnienie rynku ziemią już od października 2020 r. Ale termin ten spotkał się z ogromnym sprzeciwem społecznym. Portal już działa, można w nim znaleźć wszystkie grunty i działki, ale nazwisk właścicieli na razie brak.

Ten rolno-przemysłowy holding gospodaruje na 220 tys. Ha, a jego głównymi obszarami działalności są produkcja cukru i produktów pokrewnych, zbóż i roślin oleistych, mleka i mięsa, a także przetwórstwo soi i produkcja biogazu. Posiada 8 cukrowni, 7 elewatorów, kompleks biogazowy i zakład przetwórstwa soi w obwodzie połtawskim.

jak kupić ziemię na ukrainie

Instytucją odpowiedzialną za przygotowanie i przebieg działań prywatyzacyjnych w Ukrainie jest Fundusz Mienia Państwowego Ukrainy. Prawdą jest, że władze Ukrainy mogły zorganizować to ważne referendum jeszcze w 2021 r. Problem polegał na tym, że rezultat głosowania byłby z góry znany i dość niewygodny politycznie w kontekście europejskich aspiracji naszego wschodniego sąsiada. Wiosną 2021 roku agencja Rating przeprowadziła sondaż, zgodnie z którym tylko 21% badanych obywateli Ukrainy opowiedziało się za możliwością zakupu ziemi rolnej przez obcokrajowców. Dla Polaków posiadających grunty rolne, całkowity brak możliwości ich sprzedaży wydaje się wręcz niepojęty. Właśnie takie gruntowe moratorium obowiązywało u wschodnich sąsiadów przez całe 20 lat (od 2001 r. do 2021 r.).

Wbrew pozorom agroholdingi na Ukrainie nie zajmują się głównie uprawą zbóż i oleistych, ale także produkcją drobiu i bydła mięsnego, który w dużej mierze eksportują. Są też takie, które mają bydło mleczne oraz od niedawna weszły w produkcję ekologiczną, którą wysyłają na eksport do krajów Europy Zachodniej i Szwajcarii. Wiele topowych agroholdingów dysponuje także własną bazą logistyczną, a ich produkty mają międzynarodowe certyfikaty jakości. Spółki są notowane na giełdach papierów wartościowych w Londynie i w Warszawie. Niestety w rzeczywistości postępowanie trwa znacznie dłużej, czasami okres oczekiwania wynosi do roku czasu, trzeba o tym pamiętać oraz uprzedzić sprzedającego.

„W naszym kraju mamy kilka niemal odrębnych rynków ziemi. Pierwsza kategoria to rynki w regionach, w których działa działalność rolnicza, działa wiele firm i istnieje między nimi poważna konkurencja. Tam działka jest sprzedawana w ciągu jednego dnia po otrzymaniu ogłoszenia o sprzedaży – dodaje Neuter. – A są regiony, gdzie rolnicy są wyjątkowo pasywni. Tu jest “rynek sprzedającego”, bo rolnicy są gotowi kupić ziemię, ale nie są gotowi sprzedać swoich banków ziemi”. Według niego prawo zabrania jakiegokolwiek obrotu gruntami na terytoriach okupowanych, więc lokalizacje te całkowicie wypadły z rynku.